Badanie Internetowego Audytorium Radia 2018r.

Badanie Internetowego Audytorium Radia 2018

W I półroczu 2018 zrealizowano kolejną edycję badania internetowego audytorium radia BINAR.

Słuchalność radia FM w populacji internautów odzwierciedla zwyczaje Polaków ogółem – radia FM przynajmniej raz w tygodniu w tradycyjny sposób słucha 83% internatów. Jeśli uwzględnimy także słuchanie radia FM przez internet, zasięg całkowity radia wynosi 87% w całej populacji badanej i 90% w grupie 25-39 lat. Słuchalność radia/ muzyki z internetu czy aplikacji ma zasięg nieco słabszy, wynosi on 57% i wyraźnie zależy od wieku badanych: radio/muzyka z internetu słuchane są zdecydowanie najczęściej przez osoby najmłodsze, w wieku do 24 lat, tu dotarcie wynosi 74%.

Słuchanie radia/muzyki z internetu, w opinii większości badanych, nie wpływa na zwyczaje słuchania radia FM. Większość badanych osób słuchających radia/ muzyki z internetu uważa, że internet nie zagraża słuchalności tradycyjnego radia FM. Ale już muzyka z internetowych serwisów muzycznych może stanowić zagrożenie dla słuchalności radia w ogóle. W opinii 65% badanych osób, internetowe serwisy muzyczne nie zastąpią radia, ale na pewno zastępują słuchanie muzyki własnej, z płyt CD czy plików mp3. Słuchanie radia/ muzyki z serwisów internetowych jest wybierane ze względu na dostęp do nieorganicznej bazy utworów i łatwości korzystania, lecz warto zauważyć, że co trzecia osoba korzystająca z radia internetowego wybiera stacje, które zna – nadające w FM – dla dodatkowych treści, takich jak nadawane audycje.

Dominujący model radia w opinii badanych to radio grające muzykę i nadające audycje słowne, co drugi badany preferuje radio nadające różnorodną muzykę i audycje słowne (59%).

Korzystaniu z internetu towarzyszy najczęściej słuchanie radia/ muzyki z serwisów internetowych, sporadycznie słuchanie własnej muzyki ściągniętej na swoje urządzenie. Oprócz tego, że respondenci lubią słuchać radia w tym czasie, deklarują, że informacje usłyszane w radiu powodują, że później wyszukują szczegóły w internecie (40%).Prawie połowa badanych deklaruje słuchanie radia/ muzyki z serwisów internetowych czy aplikacji codziennie, w większości do 60 minut dziennie. Co piąty badany internauta przyznał, że zdarza mu się pobierać podcasty.

Dane: Badanie BINAR 2018, N= 1500 (próba reprezentatywna osób korzystających z internetu w wieku 15-75), N=830 (osoby słuchające muzyki/radia przez internet w ciągu ostatnich 7 dni), realizacja 23-29 marca 2018r.

Kontakt dla mediów

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Anna Wiater - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 696 922 076

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone

Dobre półrocze dla radia w Polsce

Dobre półrocze dla radia w Polsce

W I półroczu 2018 prawie 73 proc. Polaków słuchało radia każdego dnia.

Dziennie 72,7 proc. Polaków słuchało radia w pierwszym półroczu 2018. – wynika z najnowszych danych badania Radio Track.

W minionym półroczu radio włączało codziennie 72,7 proc. Polaków, czyli 21,9 mln osób.
(760 tys. więcej słuchaczy niż w roku ubiegłym). Każda z nich słuchała radia średnio ponad 4 godziny dziennie (269 min).  

Najwyższe zasięgi radio notuje w kategoriach wiekowych interesujących reklamodawców, czyli wśród osób dorosłych, w wieku 25-39 lat (każdego dnia 74,4 proc. z nich słuchało radia) oraz w wieku 40-59 lat (każdego dnia 75,4 proc. z nich słuchało radia). Wzrósł zasięg słuchalności radia wśród młodzieży, w wieku 15-24 lat, do 70,9 proc. z 69,4 proc. w roku ubiegłym.

O kwadrans dłużej niż w roku ubiegłym Polacy słuchali radia w pracy. Prawie 14 proc. Polaków pracuje przy włączonym odbiorniku (4 mln. osób słucha radia codziennie w pracy), słuchając radia średnio ponad 6 godzin (385 minut). I to stanowi 27% całego czasu słuchania.

Coraz częściej radio jest towarzyszem podróży. Ponad połowa kierowców (52,5 proc.) słucha codziennie radia w samochodzie przez ponad dwie godziny (126 min.). Wysoka percepcja przekazu reklamowego w momencie jazdy samochodem sprawia, że reklama nadawana w drive time jest wysoce skuteczna i atrakcyjna w opinii reklamodawców .

Pod względem wykształcenia radio notuje najwyższe zasięgi wśród osób najlepiej wykształconych. Dziennie radia w I półroczu słuchało 76,9 proc. osób z wyższym wykształceniem (75,1 proc. w roku ubiegłym) oraz 73,4 proc. ze średnim (71,6 proc. w roku ubiegłym). Najwyższe zasięgi radia notowane są w kategoriach zawodowych najbardziej atrakcyjnych dla reklamodawców: wśród dyrektorów, prezesów, specjalistów, przedstawicieli wolnych zawodów czy właścicieli firm.

Mimo, że wciąż dominuje słuchanie radia przez tradycyjny odbiornik radiowy FM, to Polacy coraz częściej słuchają tradycyjnych stacji radiowych przez Internet oraz dekodery telewizji kablowych i platform satelitarnych. Radio świetnie wykorzystuje dodatkowe kanały dystrybucji – większość stacji nadających w Polsce jest obecna online.

Dane: Radio Track, Kantar MillwardBrown na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Fala I-VI 2018.

Kontakt dla mediów

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Anna Wiater - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 696 922 076

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone

Zmiany w badaniu Radiotrack

Zmiany w badaniu Radio Track

W II półroczu 2018 w próbie badania Radio Track będą dominować telefony komórkowe.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez konsultanta Tomasz Dziedzica, Komitet Badań Radiowych podjął decyzję o zmianie proporcji telefonów komórkowych i stacjonarnych w próbie badania Radio Track.

Decyzją członków Komitetu Badan Radiowych, od lipca 2018 do próby badania wchodzą przede wszystkim respondenci, do których dociera się za pomocą telefonów komórkowych i w nielicznych przypadkach telefonów stacjonarnych (tam, gdzie wymaga tego konieczność uzupełnienia próby w wybranym obszarze). Zaniechano jednocześnie kontroli proporcji próby telefonów komórkowych i stacjonarnych w każdym z 58 obszarów odrębnie.

Przypomnijmy, że dotychczas proporcje te wynosiły 80% telefony komórkowe i 20% telefony stacjonarne – proporcje były utrzymywane w każdym z 58 obszarów realizacyjnych. Obecnie, po zmianie zachowany został warunek nieprzekroczenia 40% udziału telefonów stacjonarnych w próbie jakiegokolwiek obszaru.

 
 
Kontakt dla mediów

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Anna Wiater - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 696 922 076

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone