.::radio||track::.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Badanie Radio Track
Radio Track

Oferta

Email Drukuj PDF

DANE DLA UŻYTKOWNIKÓW KOMERCYJNYCH

Klienci badania mają możliwość pozyskania danych w dwóch formach:

SUBSKRYPCJA BAZY DANYCH RADIO TRACK

Zamawiający otrzymuje bazę danych Radio Track wraz z oprogramowaniem SoftReport Explorer. Subskrypcja obejmuje okresy roczne (od stycznia do grudnia), baza danych jest udostępniana w rolowanych falach trzymiesięcznych (styczeń-marzec; luty-kwiecień; marzec-maj, itd.). Najkrótszym okresem zakupu jest rok kalendarzowy. Baza danych może być udostępniana dla całego obszaru Polski lub też w obszarach (województwach), którymi zainteresowany jest Zamawiający. Aktualizacja bazy danych odbywa się co miesiąc lub co trzy miesiące (w zależności od ustaleń z Zamawiającym).

Zamawiający otrzymuje możliwość korzystania z bazy danych na trzech stanowiskach roboczych, które są rejestrowane specjalnym kodem, uniemożliwiającym korzystanie z danych na niezarejestrowanych stanowiskach. Ilość licencji można dowolnie zmieniać (zwiększenie ich liczby związane jest z poniesieniem odpowiedniej opłaty).

Każdy Klient badania poza bazą danych i oprogramowaniem otrzymuje serwis techniczny oprogramowania, a także profesjonalne szkolenie z zakresu posługiwania się oprogramowaniem i analizy danych. Szkolenia bezpłatnie odbywają się w siedzibie MillwardBrown i na terenie Warszawy. Szkolenia wyjazdowe są realizowane na koszt Zamawiającego.

Koszt zakupu bazy danych jest ustalany indywidualnie, na podstawie okresu i zakresu przekazywanych danych.


RAPORTY ANALITYCZNE

Jednorazowe raporty przygotowywane w formie tabel Excel (skrócone) lub prezentacji PowerPoint (rozbudowane).

Raporty są doskonałym rozwiązaniem dla podmiotów, które nie korzystają z danych Radio Track ciągle, a potrzebują ich tylko od czasu do czasu.
Koszt raportu jest ustalany indywidualnie, na podstawie zakresu danych użytych do jego sporządzenia.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących szczegółów oferty, prosimy o kontakt z Pawłem Makowskim +48 22 54 52 235; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.DANE DLA DZIENNIKARZY, STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Dziennikarze chcący wykorzystać dane z badania Radio Track w pisanych artykułach mogą otrzymać je bezpłatnie. Warunkiem jest przesłanie zapytania do Małgorzaty Radziszewskiej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Mail powinien być przesłany ze służbowej skrzynki dziennikarza lub z prywatnej, ale z informacją, z kim można skontaktować się w redakcji.

Studenci i pracownicy naukowi chcący wykorzystywać dane z badania Radio Track w pisanych pracach lub opracowaniach naukowych mogą otrzymać je bezpłatnie. Warunkiem jest przesłanie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub faxem) dwóch dokumentów:

  • Zaświadczenia z macierzystej uczelni o swoim statusie (student/pracownik naukowy), a także o celu, w jakim dane mają być wykorzystane (np. tytuł pracy naukowej). Zaświadczenie powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni lub opatrzone jej pieczęciami. Wymagany jest również podpis promotora pracy (studenci) lub kierownika katedry/dziekana wydziału (pracownicy naukowi).
  • Oświadczenie studenta/pracownika naukowego, według wzoru zamieszczonego TUTAJ.

Dokumenty należy przesłać na nazwisko Pawła Makowskiego Fax. +48 22 54 52 100; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 
Więcej artykułów…


Strona 5 z 6

Logowanie