.::radio||track::.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komitet Badań Radiowych Aktualności KBR
Aktualności KBR

Rośnie liczba osób słuchających radia w samochodzie

Email Drukuj PDF

Rośnie liczba osób słuchających radia w samochodzie. W grupie wiekowej 15-75 lat w ciągu ostatnich lat odsetek respondentów deklarujących słuchanie radia w samochodzie wzrósł ponad dwukrotnie (z 15% pod koniec 2002 roku do 34% w ostatniej trzymiesięcznej fali badania Radio Track). W grupie osób o najwyższym statusie zawodowym (dyrektorzy, prezesi, specjaliści, wolne zawody) odsetek słuchających radia w samochodzie przekracza w ostatniej fali 43%. 

Rośnie też liczba osób słuchających radia przez telefony komórkowe i odtwarzacze mp3/mp4. W grupie wiekowej 15-24 lata słuchanie radia przez komórkę deklaruje ponad 56% (fala sierpień-październik 2009). Ten element stylu życia określanego jako "cocooning" stwarza nowe możliwości oddziaływania marketingowego.

Zdecydowana większość osób w wieku 15-75 lat słucha radia codziennie. Zasięg dzienny pośród ogółu badanych w ostatniej fali badania Radio Track (fala sierpień - październik 2009) wyniósł 84,3%. Rośnie odsetek osób deklarujących słuchanie radia w samochodzie - w ostatniej trzymiesięcznej fali badania Radio Track słuchanie radia w samochodzie zadeklarowało 34,2% respondentów. Ma to zapewne związek ze wzrostem liczby gospodarstw domowych wyposażonych w samochód. W 2008 roku ponad połowa (58%)* Polaków miało w swoim gospodarstwie domowym co najmniej jeden samochód, przy czym ponad 14% miało więcej niż jeden samochód. Dla porównania, w 2001r. odsetek osób posiadających co najmniej jeden samochód w gospodarstwie domowym wynosił 51%, w tym 7,5% osób miało więcej niż jeden samochód. Godnym podkreślenia jest fakt, że również w grupie osób o najwyższym statusie zawodowym (dyrektorzy, prezesi, specjaliści, wolne zawody) odsetek osób deklarujących słuchanie radia w samochodzie wykazuje trend wzrostowy i osiągnął w ostatniej fali badania 44,2%.

Jak pokazują badania (i co wydaje się dość oczywiste), najwięcej osób słucha radia w samochodzie w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego: pomiędzy godziną 7.00 a 9.00 i po południu od godziny 15.00 do 18.00.

Interesujące jest też niedawno powstałe i szybko rozwijające się zjawisko słuchania radia przez telefony komórkowe i odtwarzacze mp3/mp4 "poza domem": w środach komunikacji miejskiej, w czasie spacerów, joggingu, w drodze. Jak wynika z ostatniej fali badania Radio Track, w grupie osób w wieku 15-24 lata radia przez telefon komórkowy słucha 56,6%, a z pomocą odtwarzacza mp3/4 około 32%. W szerszej grupie wiekowej 15-34 lata komórki do słuchania radia wykorzystuje blisko 47%, a słuchanie radia przez mp3/4 deklaruje prawie 26%. Nawet w całej populacji badanej (15-75 lat) wyniki te wynoszą blisko 29% i 17% odpowiednio.

Radio w samochodzie, czy ogólniej "w drodze", zazwyczaj włączane jest w sposób automatyczny, nawykowy, zaraz po wyjściu ze szkoły/pracy albo wejściu do samochodu. Wprawia nas w odpowiedni nastrój lub go dopełnia, pozwala odreagować codzienne stresy, uspokaja lub rozbudza, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala czuć się włączonym w nurt wydarzeń. Umila monotonną czynność przemieszczania się. Zarówno w odniesieniu do słuchania radia w samochodzie, jak i w odniesieniu do słuchania radia przez telefon komórkowy lub odtwarzacz mp3/mp4, możemy mówić o stylu życia określanym jako "cocooning" (kokoning). Polega on na odcinaniu się od zbyt dużej ilości bodźców, zewnętrznego świata i tworzeniu własnej przyjaznej strefy bezpieczeństwa i komfortu. Prognozowała go już w latach 80tych guru marketingu Faith Popcorn.

W samochodzie radio będąc jedynym dostępnym medium jest słuchane uważniej niż w domu czy w pracy. Również osoba słuchająca radia przez słuchawki w środkach komunikacji miejskiej, w czasie spaceru, joggingu jest słuchaczem skoncentrowanym na komunikacie. Z punktu widzenia reklamodawców to skupienie odbiorcy jest szczególnie cenne, tym bardziej, ze radio jest często ostatnim medium konsumowanym przed robieniem zakupów. Umożliwia to dotarcie z komunikatem do klienta w idealnym momencie, w którym jest on otwarty na informację, co może mieć wymierny wpływ na jego decyzje zakupowe.

Biorąc pod uwagę zbliżający się czas przedświątecznych zakupów warto chyba pamiętać o tym, że właśnie poprzez radio możemy dotrzeć skutecznie z przekazem reklamowym do naszych klientów w ich własnym bezpiecznym świecie, który sobie wybrali i do którego radio zaprosili.


Patrycja Anna Sawicka, Primoloko/Black & White PR

* Źródło: Target Group Index, MB SMG/KRC. Badanie jest prowadzone w sposób ciągły co miesiąc na reprezentatywnej próbie osób w wieku 15-75 lat. W każdym miesiącu próba liczy 3000 respondentów.

Źródło: Radio Track, MB SMG/KRC na zlecenie KBR. Badanie prowadzone w sposób ciągły co miesiąc na reprezentatywnej próbie osób w wielu 15-75 lat. W każdy miesiącu próba liczy 7000 osób. Fala sierpień - październik 2009 N = 21 142.

 

Od maja 2009 próba Radio Track z telefonami komórkowymi

Email Drukuj PDF

Intensywne prace nad stworzeniem odpowiedniego modelu łączenia wyników wywiadów realizowanych na telefonach komórkowych i stacjonarnych w badaniu Radio Track dobiegły końca. Dzięki zaangażowaniu członków KBR, instytutu Millward Brown SMG/KRC i niezależnych ekspertów opracowano optymalną metodę łączenia próby telefonów stacjonarnych i komórkowych. Tym samym w czerwcu na rynek trafia pierwsza fala badania zawierająca dane z miesiąca maja wraz z wywiadami zrealizowanymi z respondentami z próby komórkowej.

Malejący stopień telefonizacji stacjonarnej i zwiększona mobilność potencjalnych respondentów to dwa główne czynniki, które KBR brał pod uwagę przy planowaniu wdrożenia telefonów komórkowych do badania Radio Track. Pierwsze testy wdrożenia telefonów komórkowych do badania zostały zrealizowane na zlecenie KBR już dwa lata temu.

Od początku 2009 roku KBR przygotowywał się do wdrożenia zmian w badaniu Radio Track. Zmiana metodologii badania, przygotowywana już od dłuższego czasu, została zaanonsowana na marcowych Drzwiach Otwartych z dziennikarzami i Klientami badania, gdzie zaprezentowano wyniki testów badań na telefonach komórkowych, realizowanych w lutym 2009.

Po analizie wyników z testów Komitet Badań Radiowych podjął decyzję o realizacji badania Radio Track po raz pierwszy na próbie nazywanej próbą MIX. Próba MIX to inaczej próba respondentów, z którymi wywiady były realizowane przez telefon stacjonarny oraz respondentów, z którymi rozmawiano przez telefon komórkowy.

W kwietniu zrealizowano 680 wywiadów przez telefon komórkowy. Wywiady komórkowe nie zostały wtedy jeszcze włączone do zbioru danych oficjalnie dystrybuowanego na początku maja. Na podstawie wyników z pierwszej fali realizowanej w kwietniu na próbie MIX, KBR zwiększył udział wywiadów na tel. komórkowych w próbie badania. I tak w maju wywiady komórkowe stanowiły około 20% całej próby (1400 wywiadów), czyli około 40% ogólnopolskiej próby badania Radio Track. Takie proporcje zostaną utrzymane w badaniu we wszystkich kolejnych miesiącach badania.

W tej chwili prace nad stworzeniem odpowiedniej metody łączenia próby komórkowej i stacjonarnej zostały zakończone. KBR zadbał o to by opracowane przez specjalistów metody łączenia obydwu prób i sam proces włączania telefonów komórkowych do badania były realizowane w taki sposób, który gwarantuje stabilność trendów rynkowych, co jest bardzo istotne dla uczestników rynku radiowego w Polsce.

- Dzisiaj proces wdrażania nowej metodologii badania dobiegł końca – mówi Tadeusz B. Iwiński –niezależny ekspert współpracujący z KBR - przy opracowywaniu metody wzięto pod uwagę standardy aktualnie wypracowywane na świecie, sama metoda jednakże zaprojektowana została z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego, m.in. szybkich zmian w penetracji telefonii stacjonarnej i komórkowej, typu dostępnych danych statystycznych itp. Jest to metodologia na tyle elastyczna, że będzie w stanie na bieżąco uwzględniać przyszłe zmiany populacyjne, w szczególności dalsze zmiany w penetracji telefonów stacjonarnych i komórkowych, oraz ewentualne możliwości lub konieczność wykorzystywania w badaniu Radio Track innych jeszcze mediów komunikacji z respondentem.

Pierwsza fala zawierająca wyniki wywiadów realizowanych z respondentami przez telefony komórkowe trafi na rynek na początku czerwca.

Wszystko wskazuje na to, że właśnie teraz jest odpowiedni moment na wdrożenie zmian w metodologii.– mówi Mariusz Gołda aktualny przewodniczący KBR.

Badanie Radio Track jest standardem badania audytorium radiowego w Polsce, uznane przede wszystkim przez reklamodawców i branżę reklamową realizowane przez instytut Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych od 2002 roku.
Komitet Badań Radiowych z powodzeniem działa na rzecz integracji i profesjonalizacji branży radiowej od 2002 roku. Tworzą go konkurencyjne podmioty (BROKER FM, EUROZET, Grupa radiowa Agory i TIME, kiedyś także Radio PLUS i WAWA), które wspólnie dbają o wiarygodność realizowanych badań słuchalności, a także działają na rzecz rozwoju branży zgodnie z kierunkami rekomendowanymi na świecie.

Tadeusz B. Iwiński – uznany w Polsce i na Świecie autorytet w dziedzinie badań i statystyki.
Doktor matematyki stosowanej w naukach społecznych, wieloletni pracownik Instytutu Matematyki oraz Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmował się m.in. zastosowaniami matematyki w psychologii. Autor 50publikacji naukowych i dydaktycznych oraz kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Ma na sowim koncie współpracę z uczelniami meksykańskimi w Guadalajarze (Instytut Nauk Społecznych i Wydz. Nauk Ścisłych) i w Zacatecas (Podyplomowe Studium Nauk Społecznych) w latach 1979-84. Pracował także w Centrum Badań Naukowych w México D.F.(Wydział Informatyki), w Universidad Complutense de Madrid (Wydział Psychologii) i Universidad Carlos III (Wydział Ekonomii) w Madrycie (1990-1991). Stworzył i pełnił rolę pierwszego dyrektora Centum Matematyki w Zacatecas. Pracował,  współpracował i doradzał  wielu instytutom badawczym, posiada także doświadczenie w badanich rynkowych po stronie klientów. W roku 1999 założył własną firmę LOG Research. Firma specjalizuje się w doradztwie metodologicznym dla badań konsumenckich i rynkowych, nietypowych modelach analizy danych, oraz opracowywaniem zaawansowanych modeli przetwarzania danych.

 

Testy próby MIX w badaniu Radio Track

Email Drukuj PDF

KBR po prezentacji dobrze rokujących wyników testów na telefonach komórkowych podczas Drzwi Otwartych w marcu br. zapowiedział, iż realne jest szybkie i sprawne wdrożenie zmian w metodologii badania Radio Track. Zgodnie z zapowiedzią KBR w kwietniu badanie realizowane było na próbie MIX, gdzie komórki stanowiły 10% wszystkich wywiadów. W związku z faktem, że w badaniu RadioTrack połowę próby stanowią nadreprezentacje miejskie, udział komórek w próbie ogólnopolskiej stanowił 20%. W maju wywiady przez telefony komórkowe stanowić będą 40% próby ogólnopolskiej.

Komitet Badań Radiowych w lutym i marcu realizował testy na telefonach komórkowych ograniczone do wybranych obszarów, zaś w kwietniu na próbie ogólnopolskiej.

Testy jak i wywiady realizowane w kwietniu wykazały, że nie tylko możliwe jest realizowanie badań słuchalności na telefonach komórkowych, ale że taki zabieg znacząco poprawia jakość próby i pozwala na objęcie badaniem osób, do których do tej pory trudno było dotrzeć.

KBR na podstawie wyników pierwszych testów postanowił w kwietniu zachować badanie na telefonach stacjonarnych w dotychczasowym kształcie i dodatkowo wprowadzić ogólnopolską próbę na telefonach komórkowych. Zaplanowane badanie na telefonach komórkowych posłużyło do ustalenia proporcji, w jakich powinny być one włączone do finalnego projektu RadioTrack. Dzięki realizacji testów na odpowiednio dużej próbie zrealizowanej w identycznych warunkach jak dotychczasowe badanie RadioTrack, KBR uzyskał materiał do prac metodologicznych służących wypracowaniu odpowiednich metod łączenia obydwu prób.

Przez ostatni miesiąc trwały intensywne prace nad stworzeniem odpowiedniej metody łączenia próby komórkowej i stacjonarnej.

Po uzyskaniu wyników z pierwszej fali realizowanej na próbie MIX, KBR postanowił zwiększyć udział wywiadów na tel. komórkowych do 40% w próbie ogólnopolskiej.  

Starannie przygotowany i skrupulatnie realizowany proces włączania telefonów komórkowych do badania gwarantuje stabilność trendów rynkowych co jest bardzo istotne dla uczestników rynku radiowego w Polsce.

- Po przeprowadzeniu testów na próbie ogólnopolskiej w kwietniu, podjęliśmy decyzje o zwiększeniu liczby wywiadów realizowanych przez komórki do 40% w próbie ogólnopolskiej.  mówi Mariusz Gołda z Broker FM, członek KBR.

- Wywiad bez problemów daje się realizować przez telefon komórkowy, a respondenci chętnie biorą w nim udział. Średnia długość wywiadu przez komórki po wprowadzeniu zmian w kwestionariuszu badania wynosi ok. 13 min, w przypadku telefonów stacjonarnych średni czas trwania wywiadu jest trochę dłuższy – częściej rozmawiamy z osobami starszymi, którym trzeba wszystko dokładnie tłumaczyć, czy też powtarzać  – dodaje Maciej Moszczyński z Grupy Radiowej Agora, członek KBR.

Powstaniu Komitetu Badań Radiowych (KBR) towarzyszyła idea integracji branży radiowej i stworzenia odpowiedniej jakości narzędzia opisującego rynek radiowy w Polsce. Pomimo, iż tworzą go konkurencyjne podmioty (BROKER FM, EUROZET, Grupa Radiowa Agory i TIME) wspólnie wypracowano model badania, który czytelnie i w sposób kompleksowy ilustruje rynek Radia i panujące na nim trendy. Można powiedzieć, że Radio Track realizowane na zlecenie KBR przez Instytut Millward Brown SMG/KRC jest jednym z największych badań realizowanych w Polsce. Przez te lata KBR nie tylko dba o poprawność realizacji badania, ale też śledzi trendy na światowych rynkach, badając możliwości ich adaptacji na polski rynek, prowadzi dyskusje z niezależnymi konsultantami oraz sprawdza perspektywy wprowadzania zmian w realizacji badania dopasowujących maksymalnie projekt Radio Track do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych i stylu życia respondentów.

W 2005 roku Komitet Badań Radiowych, chcąc możliwie najbardziej sprofesjonalizować rynek nadawców, stworzył samoregulację pod nazwą.: „Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych”, która reguluje zasady prowadzenia działań promocyjnych przez nich samych, tak by nie miały wpływu na wyniki badań, oraz kwestię publikacji danych.

- Dojrzałe branże tworzą takie rozwiązania, w trosce o wspólną walutę jaką tworzą na rynku. Wiarygodność realizowanego badania jest dzisiaj w interesie wszystkich uczestników rynku. W tej chwili Kodeks jest ogólnie obowiązującym dokumentem branżowym, który podpisali wszyscy klienci badania Radio Track – mówi Mariusz Gołda z Broker FM, członek KBR.

Skład KBR choć z perspektywy rynku może wydawać się niekompletny gwarantuje bezstronność i obiektywizm podejmowanych decyzji. Pomimo podkreślanej wielokrotnie otwartości nie dołączyły do KBR inne stacje, które na pewno mogłyby mieć wpływ na kształt realizowanych badań jak i mogły by brać udział w pracach związanych z rozwojem projektu będącego naszym wspólnym dobrem.

- Jesteśmy w trakcie finalizowania metod łączenia obydwu prób – mówi…..Wszystko dzieje się zgodnie z planem. Następna fala badania Radio Track opublikowana w czerwcu, będzie zawierała wyniki z badania także na telefonach komórkowych, tym samym będąc największą próbą MIX realizowaną w Polsce – dodaje na koniec Maciej Moszczyński z Grupy Radiowej Agora, członek KBR.

 

Badanie Radio Track będzie prowadzone również wśród użytkowników komórek

Email Drukuj PDF

KBR planuje uzupełnienie próby badania Radio Track o telefony komórkowe od drugiego kwartału 2009.

Komitet Badań Radiowych, stojąc na straży standardu badań radiowych w Polsce, w 2008 roku zatrudnił konsultanta do oceny możliwości udoskonalenia realizowanych badań. Po zapoznaniu się z wynikami audytu KBR podjął decyzję o włączeniu do próby badania Radio Track telefonów komórkowych.

Przedsięwzięcie to ma na celu dopasowanie realizowanego panelu do zapowiadanych przez branżę tendencji dynamicznego spadku telefonizacji stacjonarnej. Taki zabieg zdaniem KBR przyczyni się do podniesienia poziomu pokrycia badanej populacji oraz zapewni jeszcze lepsze dotarcie do młodszych i bardziej mobilnych respondentów.

- W ten sposób będziemy pionierami i zrealizujemy unikatowe rozwiązanie na skalę całego kraju, jedyne badanie o takim zasięgu łączące telefony stacjonarne z komórkowymi – mówi Mariusz Gołda aktualny przewodniczący KBR, research manager Grupy RMF.

Analogiczne przedsięwzięcia są podejmowane przez wykonawców badań telefonicznych na świecie – najlepiej udokumentowane są prace instytutu Mediametrie we Francji, który już od kilku lat stosuje w badaniu radiowym próbę mix łączącą telefony stacjonarne i komórkowe, oraz Arbitronu, który po szeregu testów wdraża rekrutację respondentów do panelu przez telefon komórkowy.

- Zanim spotkamy się z narastającymi trudnościami realizacyjnymi badania słuchalności Radio Track wynikającymi z trendów rynkowych zdecydowaliśmy się wraz z niezależnymi ekspertami i Instytutem Millward Brown SMG/KRC wykonującym badanie na poszukiwania nowych rozwiązań – mówi dalej Mariusz Gołda.

Gwałtowny rozwój telefonii komórkowej powoduje rosnący odsetek respondentów, którzy dostępni są wyłącznie przez telefon komórkowy. Dodatkowo na korzyść wdrożonego przez KBR rozwiązania przemawiają dane o tym, że korzystanie z telefonii komórkowej bądź stacjonarnej powiązane jest z ważnymi cechami społeczno demograficznymi respondentów: wiekiem, aktywnością zawodową, stanem cywilnym itp.

W pierwszym kwartale bieżącego roku będą finalizowane prace metodologiczne, których celem jest przygotowanie procedur włączenia telefonów komórkowych do próby w badaniu Radio Track oraz ostateczne badania testowe.

- Nowy model badania, uwzględniający osoby dostępne przez telefon komórkowy, mamy szansę rozpocząć już od 1 kwietnia 2009r. W 2009 roku badanie realizować będzie Instytut Millward Brown SMG/KRC, który wykazał duże zaangażowanie w opracowanie nowego kształtu badania - dodaje Mariusz Gołda.

 


Strona 7 z 8

Logowanie