.::radio||track::.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komitet Badań Radiowych Aktualności KBR
Aktualności KBR

Polskie Radio SA rozpoczęło współpracę z Komitetem Badań Radiowych

Email Drukuj PDF

Polskie Radio SA jako pierwszy nadawca publiczny będzie uczestniczyć w pracach Komitetu Badań Radiowych.

Polskie Radio będzie odtąd uczestniczyło w pracach KBR, ale formalnie członkiem Komitetu nie zostanie. Jednak przy podejmowaniu decyzji KBR będzie odtąd uwzględniał opinie Polskiego Radia. Uzyskało ono też prawo udziału na równi z innymi członkami porozumienia w nowych projektach - na przykład w dodatkowych i okolicznościowych badaniach radiowych. - Na polskim rynku nie ma lepszych badań słuchalności niż badania Radio Track, prowadzone przez Komitet Badań Radiowych. Chcemy w nich uczestniczyć, zwłaszcza że obejmują one także Polskie Radio – mówi Radosław Kazimierski, rzecznik Polskiego Radia SA.
Porozumienie nadawców pod nazwą Komitet Badań Radiowych tworzą cztery komercyjne grupy radiowe: Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i TIME SA.

 

Więcej wywiadów na komórki w badaniu Radio Track

Email Drukuj PDF

Od stycznia w badaniu Radio Track została zwiększona liczba wywiadów realizowanych na telefony komórkowe. Komitet Badań Radiowych zdecydował o zwiększeniu tego typu wywiadów do 30 proc. w próbie.

Od stycznia br. 30 proc. wszystkich wywiadów realizowanych co miesiąc w ramach badania Radio Track (7 tys.) wykonywanych jest na telefony komórkowe. Dotychczas było to 20 proc.
Decyzja o zmianie podjęta została wraz z instytutem Millward Brown SMG/KRC, realizującym badanie, na podstawie szczegółowych analiz i stałego monitoringu.

Zwiększenie udziału komórek wiąże się z wciąż zmieniającą się liczbą telefonów komórkowych i stacjonarnych w Polsce – podczas gdy liczba tych pierwszych rośnie, stopień telefonizacji stacjonarnej maleje. Coraz więcej osób posiada wyłącznie telefon komórkowy. Są to często ludzie młodzi, aktywni zawodowo, wykształceni, dobrze zarabiający, z dużych miast.

Wywiady na telefony komórkowe w badaniu Radio Track realizowane są od maja 2009 roku.
- Wprowadzenie wywiadów na komórki znacznie ułatwiło i usprawniło realizację badania, szczególnie w sferze dotarcia do najtrudniej dotychczas osiągalnych grup respondentów – mówi Mariusz Gołda, dyrektor marketingu Grupy RMF, aktualny przewodniczący KBR. – To odpowiedni moment, by zwiększyć udział komórek. Na razie do 30 proc. w całej próbie, nie wykluczone jednak, że w przyszłości ten odsetek będzie jeszcze wyższy – zapowiada Gołda.

 

Dzienniczek elektroniczny w ramach Radio Tracka

Email Drukuj PDF

Dzienniczek elektroniczny w ramach Radio Tracka wypełniło prawie 2 tys. osób

Zakończyło się pierwsze badanie dzienniczkowe w ramach badania Radio Track z wykorzystaniem ankiety internetowej (CAWI). Część osób wypełniała dzienniczek przy pomocy komputera, pozostali respondenci – tak jak w ubiegłych latach – korzystali z ankiety papierowej (PAPI).

Panel dzienniczkowy realizowany był w dniach 1-28 marca 2010. W sumie ankiety wypełniło 4594 osób, z czego 1734 – w wersji internetowej. Marcowe badanie po raz pierwszy wykorzystywało tę metodę i okazało się, że respondenci chętnie z niej korzystają. Ankiety były wypełniane regularnie, a procent osób, które porzuciły badanie podczas jego trwania był dużo niższy od wcześniej zakładanego.

Ankieta wypełniana w Internecie daje większą możliwość kontroli całego procesu. Respondenci dostają m.in. przypomnienie o wypełnieniu dzienniczka wysłane e-mailem. W trakcie badania i po jego zakończeniu wiadomo, jak często wypełniany był dzienniczek (istnieje możliwość śledzenia i analizy wszystkich logowań respondentów). Dzięki temu do wyników zliczone zostały wyłącznie dane od osób, które wypełniały ankietę na bieżąco.

Po wprowadzeniu dzienniczka elektronicznego nie zmieniła się struktura próby – tak jak zawsze odzwierciedlała strukturę populacji – jednak pozwoliło to łatwiej dotrzeć do osób ze średnich i dużych miast, z młodszych grup wiekowych, lepiej wykształconych. Respondenci z miejscowości liczących powyżej 200 tys. mieszkańców stanowili 58 proc. wszystkich badanych metodą CAWI. Największą grupę stanowiły osoby w wieku 15-34 lata (65 proc.). Aż 30 proc. miało wykształcenie wyższe magisterskie.

Z kolei dzienniczki papierowe w wiosennym badaniu trafiły przede wszystkim do osób mieszkający na wsi (24 proc. wszystkich badanych tą metodą), głownie o wykształceniu niższym niż średnie (49 proc.). Rozkład wieku był raczej równomierny i w każdej kategorii wiekowej wynosił około 20 proc.

Dzienniczek w ramach Radio Track przeprowadzany jest dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Ankieta wypełniana jest przez cztery tygodnie. Jest on podstawą do oszacowania zachowań audytorium i zwyczajów słuchania w dłuższych okresach, przepływu audytorium z jednej stacji do drugiej i kumulacji audytorium poszczególnych stacji w dłuższych okresach. 

 

BInAR: 90 proc. badanych słucha radia online

Email Drukuj PDF

Aż 90 proc. osób, które wzięły udział w Badaniu Internetowego Audytorium Radia BInAR, słucha radia w sieci, a prawie trzy czwarte z nich włącza stację w Internecie przynajmniej raz w tygodniu. Właśnie zakończyła się pierwsza edycja tego cyklicznego badania, wykonanego przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych.

89 proc. ankietowanych zadeklarowało słuchanie radia w Internecie. Co trzeci (29 proc.) odpowiedział, że słucha radia w Internecie bardzo często. Prawie 2/3 respondentów (65 proc.) korzysta z tej formy od minimum roku. Respondenci najczęściej słuchają radia raz w tygodniu (21 proc.), 2-3 razy w tygodniu (24 proc.) i codziennie lub prawie codziennie (28 proc.). Okazuje się, że im częściej słuchacz włącza radio w sieci, tym dłużej go słucha. Blisko połowa respondentów, którzy słuchają radia online codziennie lub prawie codziennie, spędza przy nim co najmniej 3 godziny w ciągu doby.

Większość badanych (86 proc.) deklaruje, że radia online słucha zwykle w domu, 30 proc. - w pracy. Najczęściej radia w Internecie słuchamy w ciągu dnia (65 proc.) i wieczorem (55 proc.) – radio online uzupełnia radio FM, które króluje w pierwszej części dnia.

Radio online jest medium towarzyszącym - połowa respondentów (54 proc.) deklaruje, że w trakcie słuchania radia online zajmuje się czynnościami innymi niż praca na komputerze, pozostali w trakcie słuchania korzystają z komputera.

Prawie 2/3 respondentów (64 proc.) deklaruje, że najczęściej przez nich słuchana w Internecie stacja radiowa jest dostępna w także w eterze. Pozostali (36 proc.) najczęściej włączają kanał dostępny wyłącznie w sieci. Dla 90 proc. ankietowanych czynnikiem decydującym o wyborze stacji jest muzyka. Jednak aż dla połowy (47 proc.) ważne są też nadawane audycje. Prawie połowa respondentów (42 proc.) woli, gdy radio online gra określony typ muzyki. Blisko połowa mniej (26 proc.) lubi kanały prezentujące mieszankę gatunków.

Większość respondentów słucha radia online wchodząc na stronę www stacji - w ten sposób kanał odtwarza aż 74 proc. osób. Kolejnym istotnym źródłem jest odtwarzacz lub player (m.in. WinAmp i Windows Media Player), z których korzysta 37 proc. badanych.

Słuchacze kanałów internetowych zetknęli się w tym medium z reklamami, co więcej - zdecydowana większość je akceptuje. 64 proc. ankietowanych natrafiło podczas słuchania kanałów online na spoty dźwiękowe, a 45 proc. - na reklamy na stronie internetowej stacji. Aż 86 proc. osób zgadza się na to, że pojawiają się reklamy. Zaledwie 14 proc. wolałby płacić określoną kwotę w miesiącu, aby mieć możliwość słuchania radia w Internecie bez reklam.

Badanie BInAR zostało przeprowadzone w dniach 7-18 maja 2010 za pomocą ankiety internetowej (CAWI). Zaproszenie do badania zostało wysłane na 3100 adresów email, które zostały zebrane w okresie od stycznia do kwietnia 2010 od respondentów badania Radio Track. Ankietę wypełniło 618 respondentów. Badanie realizowane jest cyklicznie, dwa razy do roku.

PEŁEN RAPORT DOSTĘPNY JEST TU: RAPORT BINAR

ORAZ NA STRONIE KBR-u: BADANIARADIOWE.PLKomitet Badań Radiowych
tworzą cztery grupy radiowe: Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i TIME SA. KBR zleca badania Radio Track, które są jedynymi ciągłymi badaniami słuchalności stacji radiowych w Polsce.

KONTAKT:

Krzysztof Głowiński
rzecznik prasowy KBR
kom. 505-566-446
skype: radiotrack.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.badaniaradiowe.pl 

 


Strona 3 z 8

Logowanie