logo_circle_50x50

Subskrypcja bazy danych Radio Track

Zamawiający otrzymuje bazę danych Radio Track wraz z oprogramowaniem SoftReport Explorer. Subskrypcja obejmuje okresy roczne (od stycznia do grudnia), baza danych jest udostępniana w rolowanych falach trzymiesięcznych (styczeń-marzec; luty-kwiecień; marzec-maj, itd.). Najkrótszym okresem zakupu jest rok kalendarzowy. Baza danych może być udostępniana dla całego obszaru Polski lub też w obszarach (województwach), którymi zainteresowany jest Zamawiający. Aktualizacja bazy danych odbywa się co miesiąc.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących szczegółów oferty prosimy o kontakt z

Anną Romaniuk – anna.romaniuk@kantarmillwardbrown.com

logo_circle_50x50

Dane dla dziennikarzy, studentów i pracowników naukowych

Dziennikarze chcący wykorzystać dane z badania Radio Track w tekstach lub w postaci rankingów na stronach newsletterów lub studenci i pracownicy naukowi chcący wykorzystywać dane z badania Radio Track w pisanych pracach lub opracowaniach naukowych proszeni są o kontakt z

 Anną Wiater – a.wiater@windpr.pl.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone