KOMITET BADAŃ RADIOWYCH

powstał w roku 2002 i przyjął na siebie odpowiedzialność
reprezentacji rynku radiowego jako zleceniodawca badania audytorium radia w Polsce.


Powstaniu Komitetu Badań Radiowych (KBR) towarzyszyła idea integracji branży radiowej i stworzenia odpowiedniej jakości narzędzia opisującego rynek radiowy w Polsce. Pomimo, iż tworzą go konkurencyjne podmioty (Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i TIME SA) wspólnie wypracowały one model badania, który czytelnie i w sposób bardzo kompleksowy ilustruje rynek radia i trendy na nim panujące. Radio Track, realizowane na zlecenie KBR przez Kantar Polska, jest największym badaniem przeprowadzanym w Polsce.

KBR dba nie tylko o poprawność realizacji badania, lecz również śledzi trendy na światowych rynkach, sprawdzając możliwości ich adaptacji na polskim rynku. Stale prowadzone są dyskusje z niezależnymi konsultantami oraz sprawdzane perspektywy wprowadzania zmian w realizacji badania dopasowujących maksymalnie projekt Radio Track do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

W 2005 roku chcąc możliwie najbardziej sprofesjonalizować rynek nadawców, Komitet Badań Radiowych był inicjatorem stworzenia samoregulacji dla branży radiowej pod nazwą „Kodeks Dobrych Praktyk Marketingowych”. Reguluje ona zasady prowadzenia działań promocyjnych realizowanych przez nadawców radiowych w Polsce, tak by nie miały wpływu na wyniki badań, oraz kwestię publikacji danych.

Skład KBR gwarantuje bezstronność i obiektywizm podejmowanych decyzji.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH

Wstęp
Zasady
Publikacja wyników badań
Procedura
Sankcje
logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone