Powstał w 2001 roku i przyjął na siebie odpowiedzialność reprezentacji rynku radiowego jako zleceniodawca badania audytorium radia w Polsce.

Komitet
Badań
Radiowych

Członkowie KBR

RMF FM

EUROZET

GRUPA RADIOWA
AGORY

TIME S.A.

Kontakt

Anna Romaniuk
Client Director
Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa
Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR