Oferta

Subskrypcja

bazy danych Radio Track

Zamawiający otrzymuje bazę danych Radio Track wraz z oprogramowaniem SoftReport Explorer. Subskrypcja obejmuje okresy roczne (od stycznia do grudnia), baza danych jest udostępniana w rolowanych falach trzymiesięcznych (styczeń-marzec; luty-kwiecień; marzec-maj, itd.).

Najkrótszym okresem zakupu jest rok kalendarzowy. Baza danych może być udostępniana dla całego obszaru Polski lub też w obszarach (województwach), którymi zainteresowany jest Zamawiający.

Aktualizacja bazy danych odbywa się co miesiąc. W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących szczegółów oferty prosimy o kontakt z:

Anną Romaniuk – anna.romaniuk[at]adresmedia.pl

Dane

dla dziennikarzy, studentów i pracowników naukowych

Dziennikarze chcący wykorzystać dane z badania Radio Track w tekstach lub w postaci rankingów na stronach newsletterów lub studenci i pracownicy naukowi chcący wykorzystywać dane z badania Radio Track w pisanych pracach lub opracowaniach naukowych proszeni są o kontakt z:

Moniką Polewską – rzecznikKBR[ad]badaniaradiowe.pl

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR