COVID-19 Monitor

Stabilna słuchalność radia, pomimo pandemii i zmiany zwyczajów Polaków

logo_circle_50x50

Stabilna słuchalność radia, pomimo pandemii i zmiany zwyczajów Polaków

Słuchalność radia w ostatnich kilkunastu dniach utrzymuje się na stabilnym poziomie, pomimo wprowadzenia w kraju wielu restrykcji i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Instytut Kantar Polska, realizujący badania słuchalności radia w Polsce, przeanalizował dane marcowe zebrane do dnia dzisiejszego.

Ponieważ badanie Radio Track przeprowadzane jest codziennie, możliwa jest bardzo wstępna analiza danych dziennych. Wyjątkowa sytuacja sprowokowała nas do sprawdzenia wpływu epidemii na słuchanie radia w Polsce, Kantar Polska zdecydował się przyjrzeć danym z pierwszych dni marca.

Z analizy wynika, że ani po ogłoszeniu pierwszej osoby zarażonej koronawirusem w Polsce (4 marca) ani po decyzji o zamknięciu szkół i uczelni (11 marca), ani po ogłoszeniu zamknięcia granic, galerii handlowych, kin, teatrów i uziemienia samolotów (13 marca), słuchalność radia nie odbiega od standardowej, charakterystycznej dla tej pory roku (średni zasięg dzienny radia w ostatnich 2 miesiącach wynosił 71 proc.) 

Na słuchanie radia nie wpłynął też fakt wprowadzenia pracy zdalnej w bardzo wielu firmach i instytucjach. Zmieniły się za to zwyczaje słuchania radia – znacząco więcej osób słucha radia w domu, spadła słuchalność w pracy. Krócej słucha się radia w samochodzie, także ilość  słuchaczy uległa niewielkiej korekcie, choćby dlatego że obserwujemy mniejszy ruch samochodów. 

„Na podstawie analizy danych zgromadzanych do dnia 18 marca, widać, że sytuacja epidemiologiczna, choć przyczyniła się do zmiany zachowań Polaków, nie wpływa ani na liczbę słuchaczy radia, ani na średni czas słuchania rozgłośni” – mówi Anna Romaniuk, dyrektor badań radiowych w Kantar Polska. „Wręcz przeciwnie, radio jest właśnie tym medium, które w czasach kryzysu, zagrożenia, klęski staje się jednym z najważniejszych źródeł wiarygodnych informacji w Polsce. To właśnie z radia dowiadujemy się o ważnych wydarzeniach najszybciej i to radio pozwala być na bieżąco, zwłaszcza obecnie w sytuacji pracy z domu, w której znalazło się wielu Polaków” – dodaje Romaniuk. 

Wg badania EBU Media Intelligence Service radio jest medium, któremu Polacy ufają najbardziej – ufa mu aż 59 proc. Polaków (na drugim miejscu jest telewizja – 51 proc., na kolejnych: prasa – 47 proc., Internet – 34 proc., social media – 20 proc.). Radio ma też w tym badaniu najniższy wskaźnik nieufności spośród wszystkich mediów.
Z kolei wg badania TGI aż połowa Polaków deklaruje, że z większą uwagą słucha radia, gdy emitowane są wiadomości. To dowodzi, że radio jest istotnym kanałem pozyskiwania informacji.

Kontakt dla mediów

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Anna Wiater - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 696 922 076

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone

Radio w Polsce wchodzi w 2020 rok z bardzo dobrym wynikiem!

logo_circle_50x50

Radio w Polsce wchodzi w 2020 rok z bardzo dobrym wynikiem!

W 2019 roku zasięg dzienny radia osiągnął wysoki poziom 72,2%. Oznacza to, że codziennie prawie 3/4 Polaków w wieku 15-75 lat słucha radia; średnio każdy z nich prawie 4,5 godziny dziennie. W ciągu tygodnia radio włącza niemal 92% Polaków. Przez ostatnie cztery lata słuchalność radia była stabilna, wszystkie ważniejsze wskaźniki nie ulegały większym wahaniom.

Radio ogółem 2016 2017 2018 2019
ZASIĘG DZIENNY
72,0% - 21,7 mln osób
71,5% - 21,6 mln osób
72,4% - 21,8 mln osób
72,2% - 21,8 mln osób
ZASIĘG TYGODNIOWY
91,8% - 27,7 mln osób
91,4% - 27,6 mln osób
91,9% - 27,7 mln osób
91,9% - 27,7 mln osób
ŚREDNI CZA SŁUCHANIA
270 min.
266 min.
272 min.
269 min.
W Polsce dominuje, a w ostatnich trzech latach wciąż rośnie, słuchanie radia przez tradycyjny odbiornik radiowy FM. Na drugim miejscu znajduje się słuchanie przez Internet, na trzecim przez dekoder TV kablowej i cyfrowej.

ŹRÓDŁO SYGNAŁU RADIOWEGO W 2019 ROKU
(ZASIĘG W KWADRANSACH)

ANTENA RADIOWA 95%
INTERNET 8%
DEKODER TV CYFROWEJ/KABLOWEJ 3%
DAB+ 0.1%
W 2019 roku zanotowano rekordowo wysoki poziom słuchania radia w samochodzie – już ponad 12,5 mln Polaków (41,6%) przynajmniej raz dziennie włącza radio w aucie. Po raz pierwszy w historii badań radiowych w Polsce samochód stał się głównym miejscem słuchania radia mierzonym wielkością audytorium. Samochód jest dziś głównym miejscem słuchania radia, a konsumenci radia w samochodzie stanowią prawie 60% wszystkich słuchaczy radia. Są to częściej osoby z wykształceniem wyższym z dochodami gospodarstw powyżej 5 tys. zł, przedstawiciele kategorii zawodowych jak dyrektorzy, wolne zawody, właściciele firm. W tej grupie znajdują się też rodzice dzieci do 14. r. życia Rekordowy poziom słuchalności zanotowano również w kategorii słuchania radia w pracy (15,2%). Już prawie 4,6 miliona Polaków codziennie słucha radia w pracy – ze względu na tak dużą popularność słuchania radia w pracy, słuchalność radia w dni powszednie osiąga wyższe ratingi niż w weekendy.
Miejsce słuchania
(zasięg w kwadransach)
2016 2017 2018 2019
W SAMOCHODZIE
25,8%
35,8%
38,4%
41,6% - 12,5 mln osób
W DOMU
45,1%
43,1%
40,7%
37,5% - 11,3 mln osób
W PRACY
12,9%
13,1%
13,8%
15,2% - 4,6 mln osób%
W INNYM MIEJSCU
6,4%
6,7%
7,4%
7,5% - 2,3 mln osób
WSZYSTKIE INNE MIEJSCA
72,0%
71,5%%
72,4%
72,2% - 21,8 mln osób

MIEJSCE SŁUCHANIA RADIA W 2019 ROKU

W SAMOCHODZIE 58%
W DOMU 52%
W PRACY 21%
W INNYM MIEJSCU 10%
Polacy słuchają radia przez cały dzień – od wczesnych godzin porannych, aż do późnego popołudnia. W dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00 średnio w każdej godzinie, aż ponad 9 mln Polaków słucha radia, a w niektórych pasmach liczba słuchaczy przekracza 9,2 mln.

Wysoka słuchalność radia w Polsce i bardzo długi prime time radiowy budują wysokie wskaźniki kampanii reklamowych tj. zasięgi i częstotliwość. A to, niezmiennie od wielu lat, pozwala reklamodawcom skutecznie komunikować się z klientami. Radio jako medium słuchane masowo przez miliony osób, jest w wielu przypadkach medium najskuteczniejszym, zapewniającym szerokie i zarazem precyzyjne dotarcie. – Anna Wiater, rzeczniczka prasowa Komitetu Badań Radiowych.

Źródło: Radio Track, Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych,
badanie zrealizowane na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15-75 lat,
wielkość próby: 2016: 83751; 2017: 83366; 2018: 83404; 2019: 84024 respondentów.

Kontakt dla mediów

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Anna Wiater - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 696 922 076

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone

Dobre wyniki dla radia po trzech kwartałach 2018r.

logo_circle_50x50

Dobre wyniki dla radia po trzech kwartałach 2018

Po trzech kwartałach 2018 średni czas słuchania radia jest dłuższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dziennie Polacy słuchają radia średnio 272 minuty, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego średni czas słuchania radia wynosił 266 minut – wynika z danych badania Radio Track.

Radio pozostaje popularnym i lubianym medium. W okresie od stycznia do września 2018, radia słuchało dziennie 72,4 proc. dorosłych Polaków, czyli 21,8 mln osób – 500 tysięcy więcej niż rok temu.

Radio poprawiło zasięgi w kategoriach wiekowych interesujących reklamodawców, czyli wśród osób dorosłych, w wieku 25-39 lat (każdego dnia 74,2 proc. z nich słuchało radia) oraz w wieku 40-59 lat (każdego dnia 75,5 proc. z nich słuchało radia). W obu tych grupach wiekowych słuchalność radia jest wyższa niż rok temu w analogicznym okresie. Dzienny zasięg radia wśród młodzieży, w wieku 15-24 lat, pozostaje dość stabilny od lat – 70 proc. młodych ludzi deklaruje, że słucha codziennie radia.

Młodzi ludzie słuchają bardzo chętnie radia za pośrednictwem internetu jako źródła sygnału. W ostatnim kwartale wyraźnie wzrosły deklaracje wskazujące na rosnącą popularność tego sposobu odbioru radia. Należy zwrócić uwagę, że ponieważ badaniem są objęte stacje nadające na podstawie przydzielonej koncesji KRRiT, deklarowana słuchalność przez internet dotyczy stacji naziemnych nadających w UKF a nie stacji które są dostępne wyłącznie w streamie internetowym.

Radio często umila czas w trakcie wykonywania różnych dziennych aktywności, nie przestaje być ulubionym towarzyszem podróży. Rośnie odsetek słuchaczy deklarujących słuchanie radia w samochodzie – w omawianym okresie wynosi 38 proc, podczas gdy w analogicznym okresie rok temu wynosił 35 proc.

Ostatni rok, to także czas pojawiania się zupełnie nowych stacji radiowych, które wzbogacają ofertę w eterze. O nowe stacje rozszerzyły swoje zasięgi sieci Pogoda (nowa stacja w Gdańsku), WAWA (w Kielcach) Złote Przeboje (nowa stacja w Bieszczadach). W Płocku gra stacja RPL (Płock), w Częstochowie – Twoja Polska Stacja, a w Ostrowcu Świętokrzyskim – Radio Radom-radio świętokrzyskie.

Dane: Radio Track, Kantar MillwardBrown na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Fala I-IX 2018.

Kontakt dla mediów

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Anna Wiater - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 696 922 076

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone

Badanie Internetowego Audytorium Radia 2018r.

Badanie Internetowego Audytorium Radia 2018

W I półroczu 2018 zrealizowano kolejną edycję badania internetowego audytorium radia BINAR.

Słuchalność radia FM w populacji internautów odzwierciedla zwyczaje Polaków ogółem – radia FM przynajmniej raz w tygodniu w tradycyjny sposób słucha 83% internatów. Jeśli uwzględnimy także słuchanie radia FM przez internet, zasięg całkowity radia wynosi 87% w całej populacji badanej i 90% w grupie 25-39 lat. Słuchalność radia/ muzyki z internetu czy aplikacji ma zasięg nieco słabszy, wynosi on 57% i wyraźnie zależy od wieku badanych: radio/muzyka z internetu słuchane są zdecydowanie najczęściej przez osoby najmłodsze, w wieku do 24 lat, tu dotarcie wynosi 74%.

Słuchanie radia/muzyki z internetu, w opinii większości badanych, nie wpływa na zwyczaje słuchania radia FM. Większość badanych osób słuchających radia/ muzyki z internetu uważa, że internet nie zagraża słuchalności tradycyjnego radia FM. Ale już muzyka z internetowych serwisów muzycznych może stanowić zagrożenie dla słuchalności radia w ogóle. W opinii 65% badanych osób, internetowe serwisy muzyczne nie zastąpią radia, ale na pewno zastępują słuchanie muzyki własnej, z płyt CD czy plików mp3. Słuchanie radia/ muzyki z serwisów internetowych jest wybierane ze względu na dostęp do nieorganicznej bazy utworów i łatwości korzystania, lecz warto zauważyć, że co trzecia osoba korzystająca z radia internetowego wybiera stacje, które zna – nadające w FM – dla dodatkowych treści, takich jak nadawane audycje.

Dominujący model radia w opinii badanych to radio grające muzykę i nadające audycje słowne, co drugi badany preferuje radio nadające różnorodną muzykę i audycje słowne (59%).

Korzystaniu z internetu towarzyszy najczęściej słuchanie radia/ muzyki z serwisów internetowych, sporadycznie słuchanie własnej muzyki ściągniętej na swoje urządzenie. Oprócz tego, że respondenci lubią słuchać radia w tym czasie, deklarują, że informacje usłyszane w radiu powodują, że później wyszukują szczegóły w internecie (40%).Prawie połowa badanych deklaruje słuchanie radia/ muzyki z serwisów internetowych czy aplikacji codziennie, w większości do 60 minut dziennie. Co piąty badany internauta przyznał, że zdarza mu się pobierać podcasty.

Dane: Badanie BINAR 2018, N= 1500 (próba reprezentatywna osób korzystających z internetu w wieku 15-75), N=830 (osoby słuchające muzyki/radia przez internet w ciągu ostatnich 7 dni), realizacja 23-29 marca 2018r.

Kontakt dla mediów

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Anna Wiater - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 696 922 076

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone

Dobre półrocze dla radia w Polsce

Dobre półrocze dla radia w Polsce

W I półroczu 2018 prawie 73 proc. Polaków słuchało radia każdego dnia.

Dziennie 72,7 proc. Polaków słuchało radia w pierwszym półroczu 2018. – wynika z najnowszych danych badania Radio Track.

W minionym półroczu radio włączało codziennie 72,7 proc. Polaków, czyli 21,9 mln osób.
(760 tys. więcej słuchaczy niż w roku ubiegłym). Każda z nich słuchała radia średnio ponad 4 godziny dziennie (269 min).  

Najwyższe zasięgi radio notuje w kategoriach wiekowych interesujących reklamodawców, czyli wśród osób dorosłych, w wieku 25-39 lat (każdego dnia 74,4 proc. z nich słuchało radia) oraz w wieku 40-59 lat (każdego dnia 75,4 proc. z nich słuchało radia). Wzrósł zasięg słuchalności radia wśród młodzieży, w wieku 15-24 lat, do 70,9 proc. z 69,4 proc. w roku ubiegłym.

O kwadrans dłużej niż w roku ubiegłym Polacy słuchali radia w pracy. Prawie 14 proc. Polaków pracuje przy włączonym odbiorniku (4 mln. osób słucha radia codziennie w pracy), słuchając radia średnio ponad 6 godzin (385 minut). I to stanowi 27% całego czasu słuchania.

Coraz częściej radio jest towarzyszem podróży. Ponad połowa kierowców (52,5 proc.) słucha codziennie radia w samochodzie przez ponad dwie godziny (126 min.). Wysoka percepcja przekazu reklamowego w momencie jazdy samochodem sprawia, że reklama nadawana w drive time jest wysoce skuteczna i atrakcyjna w opinii reklamodawców .

Pod względem wykształcenia radio notuje najwyższe zasięgi wśród osób najlepiej wykształconych. Dziennie radia w I półroczu słuchało 76,9 proc. osób z wyższym wykształceniem (75,1 proc. w roku ubiegłym) oraz 73,4 proc. ze średnim (71,6 proc. w roku ubiegłym). Najwyższe zasięgi radia notowane są w kategoriach zawodowych najbardziej atrakcyjnych dla reklamodawców: wśród dyrektorów, prezesów, specjalistów, przedstawicieli wolnych zawodów czy właścicieli firm.

Mimo, że wciąż dominuje słuchanie radia przez tradycyjny odbiornik radiowy FM, to Polacy coraz częściej słuchają tradycyjnych stacji radiowych przez Internet oraz dekodery telewizji kablowych i platform satelitarnych. Radio świetnie wykorzystuje dodatkowe kanały dystrybucji – większość stacji nadających w Polsce jest obecna online.

Dane: Radio Track, Kantar MillwardBrown na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Fala I-VI 2018.

Kontakt dla mediów

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Anna Wiater - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 696 922 076

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone

Zmiany w badaniu Radiotrack

Zmiany w badaniu Radio Track

W II półroczu 2018 w próbie badania Radio Track będą dominować telefony komórkowe.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez konsultanta Tomasz Dziedzica, Komitet Badań Radiowych podjął decyzję o zmianie proporcji telefonów komórkowych i stacjonarnych w próbie badania Radio Track.

Decyzją członków Komitetu Badan Radiowych, od lipca 2018 do próby badania wchodzą przede wszystkim respondenci, do których dociera się za pomocą telefonów komórkowych i w nielicznych przypadkach telefonów stacjonarnych (tam, gdzie wymaga tego konieczność uzupełnienia próby w wybranym obszarze). Zaniechano jednocześnie kontroli proporcji próby telefonów komórkowych i stacjonarnych w każdym z 58 obszarów odrębnie.

Przypomnijmy, że dotychczas proporcje te wynosiły 80% telefony komórkowe i 20% telefony stacjonarne – proporcje były utrzymywane w każdym z 58 obszarów realizacyjnych. Obecnie, po zmianie zachowany został warunek nieprzekroczenia 40% udziału telefonów stacjonarnych w próbie jakiegokolwiek obszaru.

 
 
Kontakt dla mediów

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Anna Wiater - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 696 922 076

logo_125x15

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone