Radio w roku pandemii – podsumowanie roku 2020

Radio w roku pandemii - podsumowanie roku 2020

Aktualności Radio w roku pandemii – podsumowanie roku 2020 20,6 mln Polaków – tyle osób gromadzi codziennie radio w naszym kraju w obecnych czasach. Mimo korekty spowodowanej zmianą stylu życia całego społeczeństwa po wybuchu pandemii radio wciąż odnotowuje imponujący wynik. W tym niełatwym dla wszystkich okresie radio obroniło się, a poziom spadku zasięgu dziennego radia […]

Stabilna słuchalność radia pomimo pandemii i zmiany zwyczajów Polaków

Słuchalność radia w ostatnich kilkunastu dniach utrzymuje się na stabilnym poziomie, pomimo wprowadzenia w kraju wielu restrykcji i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Instytut Kantar Polska, realizujący badania słuchalności radia w Polsce, przeanalizował dane marcowe zebrane do dnia dzisiejszego. Ponieważ badanie Radio Track przeprowadzane jest codziennie, możliwa jest bardzo wstępna analiza danych dziennych. Wyjątkowa sytuacja sprowokowała nas do sprawdzenia wpływu epidemii na słuchanie radia w Polsce, Kantar Polska zdecydował się przyjrzeć danym z pierwszych dni marca. Z analizy wynika, że ani po ogłoszeniu pierwszej osoby zarażonej koronawirusem w Polsce (4 marca) ani po decyzji o zamknięciu szkół i uczelni (11 marca), ani po ogłoszeniu zamknięcia granic, galerii handlowych, kin, teatrów i uziemienia samolotów (13 marca), słuchalność radia nie odbiega od standardowej, charakterystycznej dla tej pory roku (średni zasięg dzienny radia w ostatnich 2 miesiącach wynosił 71 proc.) Na słuchanie radia nie wpłynął też fakt wprowadzenia pracy zdalnej w bardzo wielu firmach i instytucjach. Zmieniły się za to zwyczaje słuchania radia – znacząco więcej osób słucha radia w domu, spadła słuchalność w pracy. Krócej słucha się radia w samochodzie, także ilość słuchaczy uległa niewielkiej korekcie, choćby dlatego że obserwujemy mniejszy ruch samochodów. „Na podstawie analizy danych zgromadzanych do dnia 18 marca, widać, że sytuacja epidemiologiczna, choć przyczyniła się do zmiany zachowań Polaków, nie wpływa ani na liczbę słuchaczy radia, ani na średni czas słuchania rozgłośni” – mówi Anna Romaniuk, dyrektor badań radiowych w Kantar Polska. „Wręcz przeciwnie, radio jest właśnie tym medium, które w czasach kryzysu, zagrożenia, klęski staje się jednym z najważniejszych źródeł wiarygodnych informacji w Polsce. To właśnie z radia dowiadujemy się o ważnych wydarzeniach najszybciej i to radio pozwala być na bieżąco, zwłaszcza obecnie w sytuacji pracy z domu, w której znalazło się wielu Polaków” – dodaje Romaniuk. Wg badania EBU Media Intelligence Service radio jest medium, któremu Polacy ufają najbardziej – ufa mu aż 59 proc. Polaków (na drugim miejscu jest telewizja – 51 proc., na kolejnych: prasa – 47 proc., Internet – 34 proc., social media – 20 proc.). Radio ma też w tym badaniu najniższy wskaźnik nieufności spośród wszystkich mediów. Z kolei wg badania TGI aż połowa Polaków deklaruje, że z większą uwagą słucha radia, gdy emitowane są wiadomości. To dowodzi, że radio jest istotnym kanałem pozyskiwania informacji.

Aktualności Stabilna słuchalność radia pomimo pandemii i zmiany zwyczajów Polaków Słuchalność radia w ostatnich kilkunastu dniach utrzymuje się na stabilnym poziomie, pomimo wprowadzenia w kraju wielu restrykcji i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Instytut Kantar Polska, realizujący badania słuchalności radia w Polsce, przeanalizował dane marcowe zebrane do dnia dzisiejszego. Ponieważ badanie Radio Track przeprowadzane jest […]

Radio w Polsce wchodzi w 2020 rok z bardzo dobrym wynikiem

Radio w Polsce wchodzi w 2020 rok z bardzo dobrym wynikiem

Aktualności Radio w Polsce wchodzi w 2020 rok z bardzo dobrym wynikiem W 2019 roku zasięg dzienny radia osiągnął wysoki poziom 72,2%. Oznacza to, że codziennie prawie 3/4 Polaków w wieku 15-75 lat słucha radia; średnio każdy z nich prawie 4,5 godziny dziennie. W ciągu tygodnia radio włącza niemal 92% Polaków. Przez ostatnie cztery lata […]

Dobre wyniki dla radia po trzech kwartałach 2018 roku

Dobre wyniki dla radia po trzech kwartałach 2018 roku

Aktualności Dobre wyniki dla radia po trzech kwartałach 2018 roku Po trzech kwartałach 2018 średni czas słuchania radia jest dłuższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dziennie Polacy słuchają radia średnio 272 minuty, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego średni czas słuchania radia wynosił 266 minut – wynika z danych badania Radio Track. Radio […]

Badanie Internetowego Audytorium Radia 2018 roku

Badanie internetowego audytorium radia 2018 roku

Aktualności Badanie Internetowego Audytorium Radia 2018 roku W I półroczu 2018 zrealizowano kolejną edycję badania internetowego audytorium radia BINAR. Słuchalność radia FM w populacji internautów odzwierciedla zwyczaje Polaków ogółem – radia FM przynajmniej raz w tygodniu w tradycyjny sposób słucha 83% internatów. Jeśli uwzględnimy także słuchanie radia FM przez internet, zasięg całkowity radia wynosi 87% […]

Dobre półrocze dla radia w Polsce

Dobre półrocze dla radia w Polsce

Aktualności Dobre półrocze dla radia w Polsce W I półroczu 2018 prawie 73 proc. Polaków słuchało radia każdego dnia. Dziennie 72,7 proc. Polaków słuchało radia w pierwszym półroczu 2018. – wynika z najnowszych danych badania Radio Track. W minionym półroczu radio włączało codziennie 72,7 proc. Polaków, czyli 21,9 mln osób.(760 tys. więcej słuchaczy niż w […]

Zmiany w badaniu Radiotrack

Zmiany w badaniu Radiotrack

Aktualności Zmiany w badaniu Radiotrack W II półroczu 2018 w próbie badania Radio Track będą dominować telefony komórkowe. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez konsultanta Tomasz Dziedzica, Komitet Badań Radiowych podjął decyzję o zmianie proporcji telefonów komórkowych i stacjonarnych w próbie badania Radio Track. Decyzją członków Komitetu Badan Radiowych, od lipca 2018 do próby badania wchodzą […]