KBR kontynuuje współpracę z Adres:Media

Komitet Badań Radiowych kontynuuje współpracę z firmą Adres:Media, skupiająca grono doradców z obszaru badań, marketingu, reklamy i mediów. Adres:Media dołączył do badania Radio Track, prowadzonego przez KBR i Kantar Polska. W dalszym ciągu prowadzony będzie także nowy projekt Total Audio, realizowany przez Adres:Media i Kantar Polska na zlecenie KBR.

Radio Track jest standardem badań słuchalności stacji radiowych w Polsce. Z jego wyników korzysta większość nadawców radiowych oraz brokerzy reklamy radiowej i domy mediowe. Radio Track realizowany jest nieprzerwanie od 2001 roku i jest najdłużej prowadzonym badaniem cyklicznym w Polsce.

Komitet Badań Radiowych od lat współpracuje z Kantar Polska (wcześniej SMG/KRC) przy prowadzeniu badania Radio Track. W ostatnim czasie KBR zadecydował o dołączeniu do projektu firmy badawczo-doradczej Adres:Media, która posiada kompetencje w obszarze badań, marketingu, reklamy i mediów. Jej zadaniem jest wsparcie merytoryczne i operacyjne dla badania słuchalności radia oraz innych projektów KBR-u związanych z kategorią audio.

Atutem Adres:Media w kontekście badań słuchalności jest fakt, iż do grona partnerów firmy dołączyła Anna Romaniuk, która jest jednym z najbardziej doświadczonych specjalistów w obszarze badań mediów w Polsce. Z projektem Radio Track Anna Romaniuk związania jest od chwili jego powstania.

Radio Track uzyskał pozytywną ocenę w audycie przeprowadzonym w 2022 roku przez międzynarodowy instytut CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicite), specjalizujący się w doradztwie i kontroli pomiaru mediów. CESP podkreślił, że Radio Track jest jednym z najlepiej zaprojektowanych badań radia na świecie i został określony mianem badania premium.

Adres:Media to spółka założona przez badaczy oraz strategów, których kompetencje i doświadczenie związane są z tworzeniem i wdrażaniem strategii reklamowych, badaniami marketingowymi, a przede wszystkim badaniami mediów. Połączenie znajomości rynku mediów i umiejętności obserwacji zjawisk i zmian w obszarze kultury czy zmian cywilizacyjnych znajduje swoje odbicie w dostępnych raportach syndykatowych. Radio Track i Total Audio to przedsięwzięcia badawcze realizowane przez Adres:Media we współpracy z Kantar Polska. Inne dostępne opracowania to np. raport „Marketing Pokoleń i Zmian” – szczegółowy opis pokoleń: od charakterystyki wartości, po konsumpcję w wybranych kategoriach, „Trendmapping 2024” – strategiczny niezbędnik na rok 2024: mapa trendów life-stylowych, które zdefiniują wzorce zachowań w nadchodzącym roku. We współpracy Adres:Media, Kantar Polska i IRC powstał też projekt „Looking At The Men” – przekrojowy, raport poświęcony tematyce mężczyzn.

Kantar Polska to wiodąca na świecie firma specjalizująca się w przetwarzaniu i analizie danych marketingowych. Posiadamy dogłębną, unikatową na rynku, dobrze ugruntowaną wiedzę o tym, jak ludzie myślą, czują i działają – zarówno w skali globalnej, jak i lokalnie na ponad 90 rynkach. Łączymy pogłębioną wiedzę ekspercką naszych pracowników z zasobami danych i benchmarków oraz autorskimi innowacyjnymi narzędziami analitycznymi i technologicznymi. Dzięki temu pomagamy naszym klientom lepiej rozumieć ludzi i osiągać zrównoważony wzrost.

Komitet Badań Radiowych (KBR) jest komitetem technicznym skupiającym specjalistów ds. badań, reprezentujących podmioty radiowe, które na co dzień ze sobą konkurują: Grupę Radiową Time, Grupę RMF i Grupę Eurozet. Nadawcy Ci mają w swoim portfolio stacje ogólnopolskie, lokalne i ponadregionalne. W pracach KBR od lat regularnie uczestniczą także niezależni konsultanci, którzy są najwyższej klasy specjalistami w obszarze badań. KBR sprawuje merytoryczną opiekę nad badaniem słuchalności Radio Track. W 2022 roku metodologia Radio Track uzyskała pozytywną ocenę audytu CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicite).

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR