Radio w Polsce wchodzi w 2020 rok z bardzo dobrym wynikiem

Radio w Polsce wchodzi w 2020 rok z bardzo dobrym wynikiem
W 2019 roku zasięg dzienny radia osiągnął wysoki poziom 72,2%. Oznacza to, że codziennie prawie 3/4 Polaków w wieku 15-75 lat słucha radia; średnio każdy z nich prawie 4,5 godziny dziennie. W ciągu tygodnia radio włącza niemal 92% Polaków. Przez ostatnie cztery lata słuchalność radia była stabilna, wszystkie ważniejsze wskaźniki nie ulegały większym wahaniom.

Radio ogółem

2016 2017 2018 2019
Zasięg dzienny 72,0%
21,7 mln osób
71,5%
21,6 mln osób
72,4%
21,8 mln osób
72,2%
21,8 mln osób
Zasięg tygodniowy 91,8%
27,7 mln osób
91,4%
27,6 mln osób
91,9%
27,7 mln osób
91,9%
27,7 mln osób
Średni czas słuchania 270
minut
266
minut
272
minut
269
minut

W Polsce dominuje, a w ostatnich trzech latach wciąż rośnie, słuchanie radia przez tradycyjny odbiornik radiowy FM. Na drugim miejscu znajduje się słuchanie przez Internet, na trzecim przez dekoder TV kablowej i cyfrowej.

Źródło sygnału radiowego w 2019 roku (zasięg w kwadransach)

0,1 %
Antena radiowa
95,0%
Internet
8%
Dekoder telewizji cyfrowej/kablowej
3%
Dab+

W 2019 roku zanotowano rekordowo wysoki poziom słuchania radia w samochodzie – już ponad 12,5 mln Polaków (41,6%) przynajmniej raz dziennie włącza radio w aucie.

Po raz pierwszy w historii badań radiowych w Polsce samochód stał się głównym miejscem słuchania radia mierzonym wielkością audytorium. Samochód jest dziś głównym miejscem słuchania radia, a konsumenci radia w samochodzie stanowią prawie 60% wszystkich słuchaczy radia. Są to częściej osoby z wykształceniem wyższym z dochodami gospodarstw powyżej 5 tys. zł, przedstawiciele kategorii zawodowych jak dyrektorzy, wolne zawody, właściciele firm. W tej grupie znajdują się też rodzice dzieci do 14. r. życia.

Rekordowy poziom słuchalności zanotowano również w kategorii słuchania radia w pracy (15,2%). Już prawie 4,6 miliona Polaków codziennie słucha radia w pracy – ze względu na tak dużą popularność słuchania radia w pracy, słuchalność radia w dni powszednie osiąga wyższe ratingi niż w weekendy.

Miejsce słuchania (zasięg w kwadransach)

2016 2017 2018 2019
W samochodzie 25,8% 35,8% 38,4% 41,6%
12,5 mln osób
W domu 45,1% 43,1% 40,7% 37,5%
11,3 mln osób
W pracy 12,9% 13,1% 13,8% 15,2%
4,6 mln osób
W innym miejscu 6,43% 6,7% 7,4% 7,5%
2,3 mln osóbb
Wszystkie inne miejsca 72,0% 71,5% 72,4% 72,2%
21,8 mln osób

Miejsce słuchania radia w 2019 roku

10%
W samochodzie
58%
W domu
52%
W pracy
21%
W innym miejscu

Polacy słuchają radia przez cały dzień – od wczesnych godzin porannych, aż do późnego popołudnia. W dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00 średnio w każdej godzinie, aż ponad 9 mln Polaków słucha radia, a w niektórych pasmach liczba słuchaczy przekracza 9,2 mln.

Wysoka słuchalność radia w Polsce i bardzo długi prime time radiowy budują wysokie wskaźniki kampanii reklamowych tj. zasięgi i częstotliwość. A to, niezmiennie od wielu lat, pozwala reklamodawcom skutecznie komunikować się z klientami.

Radio jako medium słuchane masowo przez miliony osób, jest w wielu przypadkach medium najskuteczniejszym, zapewniającym szerokie i zarazem precyzyjne dotarcie. – Anna Wiater, rzeczniczka prasowa Komitetu Badań Radiowych.

Źródło: Radio Track, Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych,
badanie zrealizowane na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15-75 lat,
wielkość próby: 2016: 83751; 2017: 83366; 2018: 83404; 2019: 84024 respondentów.

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR