W II półroczu 2018 w próbie badania Radio Track będą dominować telefony komórkowe.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez konsultanta Tomasz Dziedzica, Komitet Badań Radiowych podjął decyzję o zmianie proporcji telefonów komórkowych i stacjonarnych w próbie badania Radio Track.

Decyzją członków Komitetu Badan Radiowych, od lipca 2018 do próby badania wchodzą przede wszystkim respondenci, do których dociera się za pomocą telefonów komórkowych i w nielicznych przypadkach telefonów stacjonarnych (tam, gdzie wymaga tego konieczność uzupełnienia próby w wybranym obszarze). Zaniechano jednocześnie kontroli proporcji próby telefonów komórkowych i stacjonarnych w każdym z 58 obszarów odrębnie.

Przypomnijmy, że dotychczas proporcje te wynosiły 80% telefony komórkowe i 20% telefony stacjonarne – proporcje były utrzymywane w każdym z 58 obszarów realizacyjnych. Obecnie, po zmianie zachowany został warunek nieprzekroczenia 40% udziału telefonów stacjonarnych w próbie jakiegokolwiek obszaru.

 
 

Anna Romaniuk - Client Director Kantar Polska
Tel. 501 185 600

Monika Polewska - Rzecznik prasowy KBR
Tel. 603 552 535

Logo Radiotrack

© 2018 RADIOTRACK - Wszystkie prawa zastrzeżone