Badanie Internetowego Audytorium Radia 2018 roku

Radio w Polsce 2022 – podsumowanie wyników badania

W I półroczu 2018 zrealizowano kolejną edycję badania internetowego audytorium radia BINAR.

Słuchalność radia FM w populacji internautów odzwierciedla zwyczaje Polaków ogółem – radia FM przynajmniej raz w tygodniu w tradycyjny sposób słucha 83% internatów. Jeśli uwzględnimy także słuchanie radia FM przez internet, zasięg całkowity radia wynosi 87% w całej populacji badanej i 90% w grupie 25-39 lat. Słuchalność radia/ muzyki z internetu czy aplikacji ma zasięg nieco słabszy, wynosi on 57% i wyraźnie zależy od wieku badanych: radio/muzyka z internetu słuchane są zdecydowanie najczęściej przez osoby najmłodsze, w wieku do 24 lat, tu dotarcie wynosi 74%.

Słuchanie radia/muzyki z internetu, w opinii większości badanych, nie wpływa na zwyczaje słuchania radia FM. Większość badanych osób słuchających radia/ muzyki z internetu uważa, że internet nie zagraża słuchalności tradycyjnego radia FM. Ale już muzyka z internetowych serwisów muzycznych może stanowić zagrożenie dla słuchalności radia w ogóle. W opinii 65% badanych osób, internetowe serwisy muzyczne nie zastąpią radia, ale na pewno zastępują słuchanie muzyki własnej, z płyt CD czy plików mp3. Słuchanie radia/ muzyki z serwisów internetowych jest wybierane ze względu na dostęp do nieorganicznej bazy utworów i łatwości korzystania, lecz warto zauważyć, że co trzecia osoba korzystająca z radia internetowego wybiera stacje, które zna – nadające w FM – dla dodatkowych treści, takich jak nadawane audycje.

Dominujący model radia w opinii badanych to radio grające muzykę i nadające audycje słowne, co drugi badany preferuje radio nadające różnorodną muzykę i audycje słowne (59%).

Korzystaniu z internetu towarzyszy najczęściej słuchanie radia/ muzyki z serwisów internetowych, sporadycznie słuchanie własnej muzyki ściągniętej na swoje urządzenie. Oprócz tego, że respondenci lubią słuchać radia w tym czasie, deklarują, że informacje usłyszane w radiu powodują, że później wyszukują szczegóły w internecie (40%).Prawie połowa badanych deklaruje słuchanie radia/ muzyki z serwisów internetowych czy aplikacji codziennie, w większości do 60 minut dziennie. Co piąty badany internauta przyznał, że zdarza mu się pobierać podcasty.

Dane: Badanie BINAR 2018, N= 1500 (próba reprezentatywna osób korzystających z internetu w wieku 15-75), N=830 (osoby słuchające muzyki/radia przez internet w ciągu ostatnich 7 dni), realizacja 23-29 marca 2018r.

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR